Hashtag Ensemble – kooperatywa muzyczna specjalizująca się w wykonawstwie muzyki współczesnej, improwizacji i edukacji artystycznej, założona i kierowana przez flecistkę Anię Karpowicz od 2013 roku.

Inicjatywę tworzą polscy muzycy młodego pokolenia: kompozytorzy, wokaliści, instrumentaliści oraz dyrygentka - związani z czołowymi instytucjami kulturalnymi, takimi jak Orkiestra Sinfonia Varsovia, Polska Orkiestra Radiowa, Polska Opera Królewska, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina.

Działalność Hashtag Ensemble opiera się na tworzeniu egalitarnych struktur w oparciu o wielopłaszczyznowe aktywności członków kooperatywy oraz na budowaniu programów zasadzonych na czytelnych - najczęściej pozamuzycznych - kontekstach. Ważnym elementem praktyki koncertowej zespołu jest wspieranie i prezentacja dokonań artystycznych Kobiet, co od początku istnienia zespołu znajduje swój wyraz we współpracy z młodymi Kompozytorkami i Artystkami. Tylko w roku 2018 zespół wielokrtonie wykonywał kompozycje: Jagody Szmytki, Agaty Zubel, Agnieszki Stulgińskiej, Age Veroos oraz Rebeki Saunders.

Działania interwencyjne, koncerty na podwórkach warszawskich kamienic (w ramach cyklu Warszemuzik) czy też na ulicy (np. Workers Union L. Andriessena wykonane z warszawiakami na placu Na Rozdrożu) są fundamentem zakorzenienia Hashtag Ensemble w lokalności i integracji z małymi społecznościami.

Hashtag Ensemble współpracuje z kompozytorkami i kompozytorami, zamawiając nowe utwory m. in. u Jagody Szmytki, Artura Zagajewskiego, Agnieszki Stulgińskiej, Adama Porębskiego, Pawła Malinowskiego, Zygmuta Krauze, ale ma również w repertuarze dzieła klasyków muzyki XX wieku: Petera Maxwella Daviesa, Louisa Andriessena, Helmuta Lachenmanna, Georga Crumba, Gerarda Griseya, Steva Reicha i in.

Zespół przyjmuje zaproszenia polskich i zagranicznych, takich jak POLIN Music Festival, Warszawska Jesień, Sacrum Profanum, Tallin Afekt Festival, Poznańska Wiosna Muzyczna, Musica Electronica Nova, Ogrody Muzyczne, Warszawskie Spotkania Muzyczne. Kooperatywę goszczą znakomite sale koncertowe, między innymi Solti Hall w Budapeszcie, Filharmonia Narodowa w Mińsku, Sala Laboratorium Centrum Sztuki Współczesnej, ale także w kluby muzyczne jak Meskalina w Poznaniu, czy Boogaloo i Skwer w Warszawie. Hashtag Ensemble wykonuje finałowe kompozycje w konkursach kompozytorskich: np. w Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. T. Bairda i XV Międzynarodowym Konkursie im. T. Serockiego.

Ważną sferą działalności Hashtag Ensemble jest improwizacja, co znajduje swój wyraz w trzech kolejnych pasmach improwizacyjnych: „Visegrad Songs” (CD 2016) to reinterpretacje motywów zaczerpniętych z XIX-wiecznej muzyki klasycznej, "#WITKACY" (CD 2018) to muzyczne odczytania autoportretów fotograficznych Stanisława Ignacego Witkiewicza grane między innymi w ramach cyklu SOUNDLAB w Filharmonii im. M Karłowicza w Szczecinie, oraz najnowsze pasmo „urb<s>core” to zamięte formy improwizacyjne do partytur fotograficznych Zbyszka Siemaszki, których tematem jest modernistyczna architektura Warszawy. Koncert „urb<s>core” zarejestrowany został dla TVP Kultura w ramach programu Scena Klasyczna, a płyta będzie miała swoją premierę w 2019 roku.

Płyty repertuarowe Hashtag Ensemble to #NetworkMusic – zapis rozwoju i poszukiwań zespołu z lat 2013-2017 (CD 2018) oraz „Trash Music” - zawierająca studium twórczości Wojciecha Błażejczyka (CD 2018). Wszystkie płyty Hashtag Ensemble ukazały się nakładem Requiem Records Opus Series.

Hashtag Ensemble angażuje się w edukację artystyczną, od 2016 roku realizuje regularny cykl edukacyjnych koncertów z muzyką współczesną w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, w ramach projektu Smykowizje. Tylko w roku 2017 grupa zagrała 34 koncerty dla ponad 1000 rodzin prezentując utwory m.in. G. Crumba, L. Andriessena, A. Schoenberga, czy K. Pendereckiego oraz wielu młodych kompozytorów polskich.

Hashtag Ensemble nawiązuje współprace z zespołami muzyki nowej w Polsce i w Europie (Spółdzielnia Muzyczna, Meitar Ensemble, NeoQuartet) i wspiera pogłębianie relacji w środowisku muzyki współczesnej - zarówno tych muzycznych, jak i instytucjonalnych.

Hashtag Ensemble tworzą:

Ania Karpowicz – flet, piccolo
Adam Eljasiński – klarnet, basklarnet
Oliwier Andruszczenko – EWI, duduk, klarnet Es
Wojciech Psiuk – saksofony
Hubert Zemler – perkusja
Paweł Janas – akordeon, akordeon elektroniczny
Wojciech Błażejczyk – gitara elektryczna, gitara basowa
Piotr Sałajczyk - fortepian
Krzysztof Kozłowski – fortepian, syntezatory
Dariusz Przybylski – organy Hammonda
Marta Grzywacz – głos
Maciej Nerkowski – baryton
Kamil Staniczek / Kamila Wąsik-Janiak – skrzypce
Agnieszka Guz / Marta Piórkowska – skrzypce
Aleksandra Demowska-Madejska – altówka
Dominik Płociński – wiolonczela
Mateusz Loska – kontrabas
Lilianna Krych – dyrygentkaHashtag Ensemble – music cooperative specializing in contemporary music, improvisation and musical education, established and managed by flutist Ania Karpowicz.

Members of the cooperative are young Polish musicians: composers, vocalists, instrumentalists and a conductor from leading cultural institutions such as Sinfonia Varsovia Orchestra, Polish Radio Orchestra, Polish Royal Opera or The Fryderyk Chopin University of Music.

Hashtag Ensemble cooperates with composers and has ordered new pieces from Jagoda Szmytka, Artur Zagajewski, Agnieszka Stulgińskia, Adam Porębski, Paweł Malinowski and Zygmut Krauze, among others. It has in its repertoire classical works of 20th century music, by Peter Maxwell Davies, Louis Andriessen, Helmut Lachenmann, Georg Crumb, Gerard Grisey, Steve Reich and others.

Hashtag Ensemble operates by creating egalitarian structures based on multi-layered activities of its members and by buliding programmes based on legible and usually non-musical contexts. An important element of the group’s concert practice is support and presentation of artistic achievements of women – since it’s beginning the group has cooperated with multiple female composers and artists. Only in 2018 the ensemble performed the works of Jagoda Szmytka, Agata Zubel, Agnieszka Stulgińska, Age Veroos and Rebecca Saunders.

The group has performed at numerous festivals, such as POLIN Music Festival, Warsaw Autumn, Sacrum Profanum (Cracow), Tallin Afekt Festival, Poznańska Wiosna Muzyczna (Poznan Music Spring), Musica Electronica Nova (Wroclaw), Musical Gardens Festival (Warsaw), Warsaw Music Encounters. The cooperative has been hosted by prominent concert halls, such as Solti Hall in Budapest, National Philharmony in Minsk, Sala Laboratorium at the Centre for Contemporary Art in Warsaw, but also music clubs such as Meskalina in Poznan or Boogaloo and Skwer in Warsaw. Hashtag Ensemble performs finalists’ compositions at composers’ competitions, e.g. at the Baird Composers’ Competition and 15th International Serocki Competition.

One of important areas of the group’s activity is improvisation, which has produced three improvisational threads so far. „Visegrad Songs” (CD 2016) is a reinterpretation of motives taken from 19th century classical music, "#WITKACY" (CD 2018) presents a musical re-reading of photographic autportraits by Stanisław Ignacy Witkiewicz, performed during the SOUNDLAB project in the M. Karłowicz Philharmony in Szczecin (among other performances), and the newest thread „urb<s>core”, consists of closed improvisational forms inspired by photographic scores by Zbyszek Siemaszko, revolving aroung the theme of Warsaw’s modernist architecture. „urb<s>core” concert has been recorded for TVP Kulturawithin the Scena Klasyczna (Classic Scene) programme and the album will premiere in 2019.

Hashtag Ensemble has produced two repertoir albums: #NetworkMusic (2018), which traces the group’s artistic explorations and development in years 2013-2017, and „Trash Music” (2018), which presents a study on the works of Wojciech Błażejczyk. All Hashtag Ensemble albums have been have been published with Requiem Records Opus Series.

Hashtag Ensemble is engaged in musical education as well. Since 2016 it has been performing educational concerts of contemporary music at the Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art in Warsaw, within the Smykowizje project. Only in 2017 the group has played 34 concerts for more than 1000 families, presenting the works of Crumb, Andriessen, Schoenberg, Penderecki and many young Polish composers.

Hashtag Ensemble cooperates with other new music groups in Poland and Europe (Spółdzielnia Muzyczna, Musik Fabrik) and supports partnership builiding within the contemporary music environments – both musical and institutional.